Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3405 (88%) varav aktiva*1093
Interna (boende) 478 (12%) varav aktiva*271
Totalt 3883 varav aktiva*1364

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.