Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2241 (84%) varav aktiva*1072
Interna (boende) 425 (16%) varav aktiva*295
Totalt 2666 varav aktiva*1367

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.