Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3841 (88%) varav aktiva*1048
Interna (boende) 512 (12%) varav aktiva*261
Totalt 4353 varav aktiva*1309

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.