Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3653 (88%) varav aktiva*1110
Interna (boende) 493 (12%) varav aktiva*276
Totalt 4146 varav aktiva*1386

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.