Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2358 (84%) varav aktiva*1041
Interna (boende) 452 (16%) varav aktiva*296
Totalt 2810 varav aktiva*1337

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.